Dokumenty

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W PRZEWROTNEM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

http://zsprzewrotne.y0.pl/images/stories/regulamin_przedszkole_2018_2019.pdfSTATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZEWROTNEM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

http://www.zsprzewrotne.y0.pl/images/statut%20publicznego%20przedszkola%20w%20przewrotnem%202018.pdfHARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

http://www.zsprzewrotne.y0.pl/images/harmonogram%20rekrutacji%202019-2020.pdfDEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

http://www.zsprzewrotne.y0.pl/images/stories/oswiadczenie.docOŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

http://www.zsprzewrotne.y0.pl/images/stories/nowa%20zgoda.docREGULAMIN PRZYJĘCIA DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRZEWROTNEM 2018/2019

http://www.zsprzewrotne.y0.pl/images/stories/wniosek%20do%20przedszkola.doc


Przedszkolowo.pl logo